Zahtjev za uvid u građu

ZAHTJEV br. ___________ (ispunjava Muzej)
ZA OSTVARENJE UVIDA I KORIŠTENJE MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

*
*
*
*
*
*
*
*

Prihvaćanje GDPR uvjeta
PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Muzej Like Gospić putem ove internetske stranice omogućava zainteresiranim strankama postavljanje pitanja i zahtjeva. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, za prikupljanje i obradu podataka, potrebnih za davanje odgovora na postavljeni upit, potrebno je davanje privole za obradu osobnih podataka. Uzevši u obzir navedeno, DAJEM PRIVOLU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA kojom ovlašćujem Muzej Like Gospić kao voditelja zbirke mojih osobnih podataka da za potrebe davanja odgovora na upit postavljen u aplikaciji pristupa mojim osobnim podacima kojima raspolaže. Dana privola može se povući nakon čega Muzej Like, kao voditelj obrade osobnih podataka neće koristiti dostavljene osobne podatke. Ujedno potvrđujem da sam prethodno upoznat/a s mogućnošću traženja ispravka evidentiranih podataka i posljedicama uskrate privole.
https://muzejlike.hr/zastita-osobnih-podataka/