O muzeju

Muzej Like Gospić osnovan je davne 1958. godine, a od 1965. nalazi se u današnjoj zgradi, spomeniku kulture,  građenom koncem 18. stoljeća,  kao ured i stan general pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine.

Od trenutka osnutka je kao Muzej Općine Gospić, a 1970.g. prerasta u regionalni muzej, odnosno od tada skrbi za svu pokretnu spomeničku baštinu te za nepokretne spomenike kulture na području regije Like, danas kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije.

Prema kategorizaciji, Muzej Like Gospić pripada skupini kompleksnih muzeja, što znači da unutar svoje institucije objedinjuje i skrbi o svim područjima iz burne i bogate prošlosti ličkog prostora:

Jedna od posebnosti ovog Muzeja je jedina na području Županije tradicionalna likovna manifestacija Ličkog likovnog anala ili popularno nazvanog Likanale, koja od 1966. godine neprekidno okuplja velik broj renomiranih umjetnika – slikara, kipara, grafičara, keramičara… koji su osebujnim vezama utkani u ove prostore, a čija djela tvore bogat galerijski Fundus Muzeja.

Muzej je do sada provodio ili sudjelovao u brojnim arheološkim istraživanjima. Uz započeta sustavna istraživanja iz srednjovjekovnog razdoblja, planirana su istraživanja i na drugim brojnim lokalitetima. Istovremeno, kontinuirano se provodi rekognisticiranje i nadzor nad arheološkom baštinom Like.

Za posjetitelje su otvoreni sljedeći postavi unutar Muzeja:

  • Stalni postav arheologije Terra viva kojim se objedinjuje sveukupna slika Like od pretpovijesti do konca srednjeg vijeka, odnosno turske vladavine.
  • Stalni postav etnografije nalazi se unutar muzejskog dvorišta, u posebnoj, tradicionalnoj ličkoj kući brvnašici sa šimlom kao pokrovom i pripadajućim interijernim uređenjem, koji uz manje izmjene prati tradicionalna događanja tijekom godišnjih doba.
  • Stalni galerijski postav pod nazivom Iz fundusa Galerijskog odjela, 20. i 21. stoljeće  predstavlja izbor djela iz galerijskog fundusa, raspoređenog u nekoliko cjelina, odnosno izloženog u pet prostorija na I. katu Muzeja. Između ostalih, tu su djela M. Kraljevića, N. Mašića, M. Uzelca, L. Rupčića, M. Tartaglie, Z. Šulentića, Z. Price, E. Murtića, O. Glihe, I. Šebalja, J. Knifera, S. Golca, P. Dolića i dr.
  • Stalni postav iz Kulturno-povijesnog odjela je najviše zastupljen Zbirkom pokućstva koja predstavlja pregled života Gospićana s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

Uz navedene Stalne postave, posjetitelji mogu pogledati i povremene izložbe prema godišnjim planovima.

Muzej posjeduje i stručnu biblioteku koja pripada otvorenom tipu i na taj način se ostvaruje određeni kontakt s korisnicima, posebice učenicima i studentima.

Ujedno se radi i na stalnoj godišnjoj edukaciji djece, od predškolske do adolescentske dobi, u suradnji s vrtićem, školama i fakultetima.

Muzej Like Gospić  skrbi i o rodnoj kući Nikole Tesle od 1964., a 10. srpnja  2006. godine povodom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle, otvoren je Memorijalni centar “Nikola Tesla” Smiljan, kao posebna, ali pripadajuća muzejska jedinica.

Vizija Muzeja Like Gospić

Naša je vizija biti najvažnije kulturno mjesto upravljanja, prezentacije i održivog korištenja kulturne baštine kao nezaobilazno i etablirano odredište za građane grada Gospića i turiste iz zemlje i inozemstva.  Muzej treba biti nadasve privlačno mjesto koje omogućuje međusobnu razmjenu iskustava, vještina i znanja te na taj način potiče regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj.

Tri glavna cilja koja su usko povezana s donošenjem vizije mogu se odrediti kao definiranje strateškog usmjerenja odnosno u kojem smjeru se muzej želi razvijati, te identifikacija ciljnih skupina s kojima će surađivati.

Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači  i sl. i bitno je imati utvrđen način  na koji se muzej želi postaviti naspram svih njih.

Iz uspostavljene vizije proizlazi misija, kao i dugoročni, odnosno strateški ciljevi koji su uspostavljeni na način da bi rezultirali ostvarenjem navedene vizije, odnosno pozicioniranje muzeja kao jednog od najvažnijih i najvrsnijih muzeja naive u svijetu.

Misija Muzeja Like Gospić

Misija MLG je da kao središnja institucija grada Gospića, stručnim i znanstvenim metodama obrađuje, sistematizira i prezentira ulogu i razvoj svekolikog društvenog bića na području Ličko-senjske županije, Like i grada Gospića te ukazuje na njegove posebnosti s drugim sredinama. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih kompleksnih zbirki, Muzej nastoji očuvati referentno mjesto na dobrobit šire javnosti, obrazovanje svih skupina društva i održivo korištenje kulturne baštine.

Kako bi misija, odnosno razlog postojanja MLG bio opravdan, uspostavljeni su ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati da bi se postigla uspješnost kroz poslovne procese, a samim time i unaprijedio rad muzeja.

Sadržaj misije podrazumijeva protekli razvoj muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Kvalitetno definiranje misije je dugotrajan i kompleksan zadatak. Sastavni dio misije i njezina suština mora biti motivirajući za zaposlenike i izražavati osnovnu politiku muzeja.