Djelatnici

RAVNATELJICA

dr.sc. Tatjana Kolak
+385 (0)53 574 – 922
+385 (0)95 22 44 600
tatjana.kolak@muzejlike.hr

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Matilda Šnjarić
+385 (0)53 572-051
+385 (0)95 22 44 601
info@muzejlike.hr

RAČUNOPOLAGATELJ

Katica Jamičić
+385 (0)53 572-051
+385 (0)95 22 44 602
katica.jamicic@muzejlike.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Marica Mihelčić
+385 (0)53 572-051
+385 (0)95 22 44 607
marica.mihelcic@muzejlike.hr

ARHIVAR

dr.sc. Tatjana Kolak
muzejska savjetnica, arheolog
+385 (0)53 574 – 922
+385 (0)95 22 44 600
tatjana.kolak@muzejlike.hr

Vesna Bunčić, prof.,
muzejska savjetnica, povjesničar umjetnosti
+385 (0)53 560 – 546
+385 (0)95 22 44 603
vesna.buncic@muzejlike.hr

Ivan Kovač, mag.hist.
kustos, povjesničar
+385 (0)53 560 – 546
+385 (0)95 22 44 616
ivan.kovac@muzejlike.hr

Tara Pivac Krpanić, mag.archeol., mag. ethnol. et anthrop.
kustos, etnolog
+385 (0)53 560 – 546
+385 (0)95 22 44 605
tara.pivac.krpanic@muzejlike.hr

Marija Rukavina Vranić
muzejski dokumentarist
+385 (0)53 560 – 546
+385 (0)95 22 44 604
marija.rukavina@muzejlike.hr

Iva Maras
muzejski tehničar
+385 (0)53 572-051
+385 (0)95 22 44 609
iva.maras@muzejlike.hr