Natječaji za posao - Novosti

Muzej Like Gospić - Natječaj za posao - blagajnik

Natječaj za posao - blagajnik

Objavljeno: 24.06.2022 MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana 3 53 000 GOSPIĆ e-mail: info@muzejlike.hr KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2125-1-20-01-22-01 Gospić, 24. lipnja 2022....
Saznaj više