Novosti

“Pars pro toto” u Arheološkom muzeju Zadar
Pars pro toto - arheologija u minskom polju, naziv je izložbe Muzeja Like Gospić, koja je 20. veljače 2019.  otvorena u zadarskom Arheološkom muzeju. Autorica je muzejska savjetnica, dr. sc.Tatjana Kolak, a izložena je arheološka građa pronađena tijekom razminiranja na ličkom području.

Većina izloženih predmeta datira u razdoblje srednjeg vijeka, od 9. do 16. stoljeća, i pripada opremi jahača i konja, hladnom oružju te osobnim predmetima, poput nakita i dijelova nošnje. Ovi predmeti govore o kontinuiranom komunikacijskom, gospodarskom ili naseobinskom iskorištavanju nekog prostora. Premda su nalazi zauvijek izgubili svoj arheološki kontekst, njihov pronalazak pruža podatke o novim lokalitetima koji su u najvećoj mjeri nedostupni. S obzirom na brojnost nalaza, može se uočiti povećan ili smanjen intenzitet korištenja u nekom trenutku, kao i snažnije veze između pojedinih naselja ili regija. Razminiranje područja danas je uglavnom vezano uz potrebe infrastrukturnih projekata, poput izgradnje plinovodnog sustava, autocesta, obnove cestovne mreže ili eksploatacije šuma te agrarnih površina. Okruženi smrtonosnim uvjetima rada, u rukama pirotehničara često se, osim zaostalih minsko-eksplozivnih tijela, pronađu i brojni predmeti koje svoje ishodište imaju u nekom drugom vremenu i kulturološkom okružju. Izložbom su autori željeli i skrenuti pozornost da, u bespoštednoj borbi s crnim tržištem, postoje pozitivni primjeri prakse u očuvanju  ovog segmenta hrvatske kulturne baštine.