Novosti

U Malom salonu Muzeja Like u Gospiću  je u četvrtak, 7. lipnja 2018. otvorena izložba fotografija autora Mladena Genca nastalih u domovinskom ratu na brojnim hrvatskim ratištima,a pa tako i na ličkom, pogotovo gospićkom. Izložba je postavljena u suradnji Muzeja Like i Državnog arhiva Varaždin povodom Dana arhiva. U svome fundusu Genc ima više od 1,000 fotografija s hrvatskih ratišta, poklonio ih  je baš varaždinskom arhivu. Ova gospićka izložba dvanaesta je po redu, na 29 plakata izloženo je pedesetak fotografija. Genc je ratni reporter postao u desetodnevnom ratu u Sloveniji, nakon toga bio je na banijskom i pokupskom ratištu,a od početka listopada postaje dragovoljac. Kao dragovoljac s drugom Ivanečkom bojnom bio je na zapadnoslavonskom ratištu,a kao novinar obišao je sva hrvatska ratišta. Najviše fotografija nastalo je baš u Zapadnoj Slavoniji, brojne su nastale i na gospićkom ratištu, njih petnaestak postavljeno je na ovoj izložbi i svakako bi ih trebalo pogledati.

O Gencu je na otvaranju izložbe govorio ravnatelj varaždinskog državnog arhiva Damir Hrelja koji je osim o samoj izložbi predstavio i njegovu knjigu “Trilogija zločina.