Javna nabava

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.


REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA 2019.
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA


PRAVILNIK o Jednostavnoj nabavi roba radova i usluga
PLAN NABAVE

Plan nabave za 2021.

Plan nabave za 2020.
Prva izmjena i dopuna Plana javne nabave 2020


Plan nabave za 2019. g
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.Predmet nabave: Usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Glavne zgrade Muzeja Like Gospić
E
videncijski broj nabave: EVB – 27/19

Odluka o odabiru EVB 27/19
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda EVB 27/19
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Odluka o pokretanju postupka nabavePredmet nabave: Osobni automobil
Evidencijski broj nabave: EVB-25/19

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
ODLUKA O ODABIRU
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVE
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE


Predmet nabave: Usluga izrade idejnog projekta
Evidencijski broj nabave: EVB -24/19

ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE EVB-24/19
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA


Plan nabave 2018
Odluka o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2016.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Print Friendly, PDF & Email