Javna nabava

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.


REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA


PRAVILNIK o Jednostavnoj nabavi roba radova i usluga
PLAN NABAVE

Plan nabave za 2019. g
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE EVB-24/19
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Projektni zadatak
Troškovnik – Izrada idejnog projekta
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju


 

Plan nabave 2018
Odluka o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2016.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

 

 

Print Friendly, PDF & Email