Javna nabava

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Muzej Like Gospić kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.


REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA


PLAN NABAVE

Pravilnik o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (tzv. bagatelne nabave)


Plan nabave za 2019. g

Plan nabave 2018
Odluka o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2016.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

 

 

Print Friendly, PDF & Email