Elementor #2109


Muzej
Like
Gospić

Muzej Like Gospić osnovan je davne 1958. godine, a od 1965. nalazi se u današnjoj zgradi, spomeniku kulture,  građenom koncem 18. stoljeća,  kao ured i stan general pukovnika Ličke pukovnije u vrijeme Vojne krajine.

Od trenutka osnutka je kao Muzej Općine Gospić, a 1970.g. prerasta u regionalni muzej, odnosno od tada skrbi za svu pokretnu spomeničku baštinu te za nepokretne spomenike kulture na području regije Like, danas kontinentalnog dijela Ličko-senjske županije.

Prema kategorizaciji, Muzej Like Gospić pripada skupini kompleksnih muzeja, što znači da unutar svoje institucije objedinjuje i skrbi o svim područjima iz burne i bogate prošlosti ličkog prostora.

ARHEOLOŠKI
ODJEL

Posljednji postav  Arheološkog odjela izložen je u nepuna 74 m2, što obuhvaća tri međusobno povezana prostora s cirkularnim arhitektonskim rješenjem u kojemu ulazno-izlazni pretprostor, lapidarij, također ima izložbenu funkciju.Tri prostora odnose se na tri povijesna razdoblja – prapovijest, antiku i srednji vijek, pa posjetitelj svakim prolaskom kroz otvor prelazi povijesnu «stubu» zbivanja na sveukupnom ličkom području, osvjedočenom u materijalnom baštinskom obliku izloženih 860 eksponata. Od najstarijih paleolitičkih artefakata iz D. Pazarišta i Cerovačkih pećina, bogatstva željeznodobnih japodskih nekropola i gradinskih naselja s brojnih ličkih lokaliteta, antičkih materijalnih tekovina rimskog Carstva, iznimno značajnih  starohrvatskih  srednjovjekovnih nalaza te naposljetku slike ponovnog naseljavanja i oživljavanja ličkih krajeva tijekom Novog vijeka.Izložba Novija arheološka istraživanja na ličkom području, otvorena 2007. imala je za cilj prikazati bogatstvo materijalne kulture s dva arheološka lokaliteta – Lipove glavice i krbavske Stolnice.Tijekom proteklog desetljeća, Arheološki odjel Muzeja intenzivira brojna arheološka istraživanja: programska i sustavna (srednjovjekovni lokalitet Crikvine u Smiljanu od 2004., srednjovjekovnu i prapovijesnu Gradinu na Udbini od 2008. i antičku putnu postaju u Žutoj Lokvi od 2000. do 2003. te zaštitna u razdoblju izgradnje ličkih dionica autoceste 2002. i na prapovijesnom lokalitetu u Konjskom Brdu iste godine, ili istraživanja kod izgradnje i obnove infrastrukture – japodsko gradinsko naselje na Lipovoj glavici 2004., Velikoj Karauli u Širokoj Kuli i Starom gradu u Karlobagu 2008. te tijekom obnove sakralnih objekata (Lički Novi 1999., Mušaluk 2002., Otočac i Udbina 2005).Fundus Odjela čini nekoliko tisuća raznovrsnih predmeta prikupljenih istraživanjem, darovanjem ili otkupom (kameni artefakti, keramički predmeti, brončano i željezno oružje i oruđe, nakit od plemenitih i manje plemenitih metala i drugo).

ETNOGRAFSKI ODJEL

Etnografska zbirka Muzeja Like Gospić izložena je kroz nekoliko odabranih tema koje prezentiraju dio bogate tradicijske kulture stanovništva ove naše regije. Pojedini izloženi predmeti bili su još u upotrebi krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a izloženi su u montažnom drvenom objektu čiji unutarnji raspored prostorija i pojedini arhitektonski elementi podsjećaju na ličku kuću brvnaru.Tijekom Domovinskog rata postav je sklonjen te 1998. ponovno otvoren prilikom održavanja Znanstvenog skupa Hrvatskog etnološkog društva uz vrlo male preinake i nadopune T. Kolak.U posljednjem desetljeću Odjel je vršio ciljani otkup predmeta, a prema potrebama i stanju građe vrše se preparatorski i restauratorski zahvati. Sudjeluje se u radu brojnih projekata koje Etnografski muzej provodi na nacionalnoj razini – o ličkim božićnim i uskrsnim običajima, izložbi «Narodna medicina u Hrvatskoj» ili «Tradicijsko lončarstvo Hrvatske».T. Kolak priređuje 1994. godine izložbe «Božićno svjetlo u obitelji» i osobito posjećen «Lički Uskrs». Pri izgradnji Spomen-doma dr. A. Starčevića u Velikom Žitniku 1998., Odjel radi na Stalnom postavu te je i danas izložen dio muzejskog Fundusa.Očuvanje regionalnog identiteta u mnogome ovisi o istraživanju, očuvanju i prezentaciji tradicijske baštine. Time se pridonosi educiranju posjetitelja o naslijeđu nekog kraja.

 

 

 

MUZEJSKA KNJIŽNICA

Sastavni dio svakog muzeja je i knjižnica. Nema podataka o sigurnom datumu njezina osnivanja kao zasebnog odjela, ali su publikacije zasigurno počele stizati od trenutka osnutka Muzeja. Otvorenog je tipa, što znači da je dostupan svim korisnicima. Kao zatvorene bibliotečne cjeline unutar Fonda, nalaze se još dvije biblioteke – Šporčić s 494 naslova i Knežević s 641 naslovom. Najstarija knjiga – dokument u Biblioteci je Matica vjenčanih od 1781.-1834. i Popis krizmanika 1781.-1823. župe Smiljan.Prema kategorizaciji svoga Fonda, knjižnica je specijalna, no česti korisnici su srednjoškolski učenici i studenti različitih fakulteta humanističkog ili društvenog profila te stručnjaci i znanstvenici.
Knjižni fond nastaje međumuzejskom razmjenom publikacija koje većina muzeja u Hrvatskoj tiska tijekom jedne godine, ali i inozemnom razmjenom. Najveći dio tih publikacija odnosi se na kataloge kao prateći segment različitih izložbi vezanih uz muzejsku struku, ali postoji i zavidan broj časopisa – zbornika ili godišnjaka koje muzeji s manjom ili većom redovitošću publiciraju. Manji dio fonda u Knjižnicu stigao je kupnjom ili kao otkup Ministarstva kulture, kada je riječ o likovnim monogra?jama.Izdavaštvo MLG je prilično skromno. Ako izuzmemo kataloge ili deplijane izložbi, koji se nešto više tiskaju u posljednja dva desetljeća, premda ni izdaleka dovoljno koliko se osjeća potreba, Muzej je tiskao svega nekoliko publikacija od kojih izdvajamo:.– Vodič Arheološke zbirke MLG (prva tiskana publikacija, 1974.g.)
– Lički zbornik 1 (urednica Mara Hećimović-Seselja, tematika je u cijelosti posvećena etnografiji.
– Srednja Lika – socijalnogeografska transformacija, autor Dane Pejnović,studiozna slika kretanja populacije u dijelu Like, 1985.
– Tradicijski život i kultura ličkog sela – Ivčević Kosa, autorica Mare Hećimović-Seselja, 1985.
– Seobe i naselja u Lici, reprint izdanje Stjepana Pavičića, 1990.
– Pozdrav iz Gospića, monografija razglednica, urednik Marko Čuljat, 1997.
– Spomenica Muzeja Like Gospić, 2008.

KULTURNO POVIJESNI ODJEL

Građa Kulturno – povijesnog odjela obuhvaća znatan broj primjeraka iz vremena Turaka i perioda Vojne krajine te pruža obilan materijal za sliku ličkog kraja.Brojni vrijedni predmeti potječu iz obiteljskih ostavština. Neprocjenjiva je i zbirka plemićke obitelji Milana Šporčića – Kosinjskog iz Zagreba. Od 3000 primjeraka raznog arhivskog i umjetničkog materijala, naročito mjesto zauzimaju plemićki grbovi obitelji, a posebice porodični plemićki grb obitelji Orešković iz Široke Kule pokraj Gospića kao i pismo o plemstvu Marije Terezije izdato u Beču 23. svibnja 1761. godine u kojemu carica daje kapetanu Matiji Oreškoviću nadimak Grube alias Oreskovich Mathias von Breithen – Thurn.Značajno je spomenuti predmete iz naslijeđa obitelji Vitas iz Gospića s početka 20. st. i nekolicinu dokumenata obitelji Rukavina iz Trnovca. Nemjerljivu vrijednost i osobit povijesni
značaj za grad Gospić i prošlost Like ima povelja s pečetom i potpisom Marije Terezije iz 1757. godine, pisana rukom njemačkom goticom na pergament – papiru, kojom se plemenitim proglašavaju Paulo i Georgio Ruckavina iz Trnovca.U Odjelu se nalaze i mnogi predmeti iz kuće obitelji Mire Čanić, od kojih je najupečatljiviji koncertni glasovir.Tijekom 90-ih godina 20. st., u Kulturno – povijesnom odjelu su se oformile dvije zbirke– Zbirka oružja i Zbirka pokućstva.

GALERIJSKI ODJEL

Galerija umjetnina nastaje već u početku postojanja Muzeja Like Gospić i čini osnov Galerijskog odjela. U svom dosadašnjem djelovanju Galerija preživljava nekoliko transformacija. Otvorena je 11. travnja 1966. godine u dvije prostorije Muzeja kao Stalna izložba slikara Ličana. To je ustvari prvi fundus koji će se svake godine povećavati.Ubrzo nakon toga, održana je izložba radova slikara, grafičara i kipara nazvana Lički likovni anale. Ta tradicionalna manifestacija koja se održava i danas, postala je simbolom prezentacije dugogodišnje likovne kulture na ovim prostorima.Ovom likovnom smotrom i sustavnim otkupom, uz darovana umjetnička djela rađala se i nastajala Prva lička galerija umjetnina. Nakon prebrođenih poteškoća s prostorom, Galerija otvara svoja vrata za posjetitelje 1987.
godine uređenim Stalnim postavom na prvom katu zgrade Muzeja, gdje se nalazi i do danas.Stalni postav se održao sve do početka Domovinskog rata kada je zbrinut na sigurno od oštećenja. No cijelo ratno vrijeme izložbena se djelatnost nastavlja i intenzivno jača. Kroz to vrijeme u svom već prepoznatljivom galerijskom prostoru, i van njega, priređeno je oko 200 izložbi različitog karaktera među kojima i izložba Ličkog likovnog anala koju nisu prekinuli ni rat ni ratna razaranja.Prilikom predstavljanja Spomenice Muzeja Like otvoren je 2008. godine privremeni Galerijski postav Iz fundusa Galerijskog odjela, 19. i 20. stoljeće, koji predstavlja izbor djela iz galerijskog fundusa, raspoređenog u nekoliko cjelina. Između ostalih, tu su djela M. Kraljevića, N. Mašića, M. Uzelca, L. Rupčića, M. Tartaglie, Z. Šulentića, Z. Price, E. Murtića, O. Glihe, I. Šebalja, J. Knifera, S. Golca, P. Dolića i dr. Muzejska Galerija danas predstavlja ukupan doprinos likovnom životu našeg grada Gospića i cijele Like i osigurava ne samo čvrst zalog obogaćivanja duhovnog života čovjeka nego i kontinuitet proširivanja.

Galerija će nastojati i dalje zadržati istu izlagačku politiku, odnosno da se i nadalje svaka izložba poprati kataloški i da se dovede što više, kako mlade generacije umjetnika tako i onih koji su pronijeli slavu i afirmirali našu nacionalnu umjetnost.

MEMORIJALNI CENTAR “NIKOLA TESLA” SMILJAN

Pod upravom Muzeja Like Gospić, kao posebna, ali pripadajuća jedinica nalazi se Memorijalni centar „Nikola Tesla“ u Smiljanu koji je otvoren 10. srpnja 2006. godine povodom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle.
Memorijalni centar je zamišljen da objedinjuje više disciplina: znanost, umjetnost, turizam te okuplja razne tipove korisnika: djeca predškolskog uzrasta, školska djeca, studenti, umirovljenici, turisti, lokalno stanovništvo, Teslini fanovi, medijski umjetnici itd.
Accordion Tab Title 1
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Tab Title 2
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Tab Title 3
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.54. Lički likovni anale: Marina Stoponja Species/Vrste


zsuper

Najstarija likovna manifestacija “Lički likovni anale”, odnosno Likanale otvoren je po 54. put 7. studenog 2019. godine u Malom salonuODLUKA O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU


zsuper

MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana 353 000 GOSPIĆTel. 053 572 051; 560 546; 574 922Fax 053 560 545E-mail: info@muzejlike.hrPromocija prvog broja Likamvsa


zsuper

U ispunjenom Malom salonu Muzeja Like Gospić, u četvrtak, 17. listopada 2019. godine svečano je predstavljen prvi broj časopisa Likamvs.

Print Friendly, PDF & Email