Otvorena izložba “Slika grada – grad kao slika”

Muzej Like Gospić je u suradanji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za nastavničke studije u Gospiću priredio 26. travnja 2017. godine otvorenje izložbe likovnih radova studentica 3. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću pod nazivom „Slika grada – grad kao slika“ koja je privukla veliki broj građana, studenata i drugih ljubitelja likovne umjetnosti. Izložbu je, nakon uvodnih riječi doc. dr. art. Marijana Richtera i ravnateljice MLG Vesne Bunčić, prof.,  otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Gospića Marta Grgurić.
U katalogu izložbe doc.dr. art Marijan Richter je istaknuo: „Osim kreativnih i maštovitih rješenja u ovim radovima očituje se i potreba njihovih autora da aktivno djeluju u našem zajedničkom životnom prostoru. Na kolegijima iz umjetničkog područja naše studente potičemo da uoče međuodnose u umjetničkom djelu (i u svakoj uređenoj cjelini) najprije na razini vizualno-likovnog teksta, a potom i na razini umjetničkog, povijesnog, antropološkog, fenomenološkog konteksta. Na našem učiteljskom studiju kontekst se poglavito odnosi na kulturnu i prirodnu baštinu“.

Studentice 3. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću koje su izlagale na izložbi: Ana Baričević, Barbara Bogić, Iva Bogdanović, Katarina Bunčić, Andrea Demin, Ivona Ivić, Antonela Katić, Ana Kokot, Anamarija Kovačević, Elizabeta Kukić, Marijana Markovinović, Ana Martinjak, Dalia Pašić, Katarina Prebeg, Josipa Rajić, Nita Ratković, Marija Romac, Ana Rukavina, Silvija Šreter, Martina Štrk i Ivana Žgela.

Izložba je otvorena do 10. svibnja 2017. godine.


KATALOG IZLOŽBE (pdf):

 
GALERIJA FOTOGRAFIJA

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: