ETNOLOŠKA TRIBINA (godišnjak hrvatskog etnološkog društva)

Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema. Časopis objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave, te prikaze knjiga.
Tema ovog broja je Lika.

Cijena 50,00 kn