Pars pro toto

Izložba Pars pro toto – arheologija u minskom polju, autorice dr.sc. Tatjane Kolak prezentira arheološku građu pronađenu tijekom razminiranja na ličkom području

Više