ODLUKU O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922
Fax 053 560 545
E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/20-01/04
UR.BROJ: 2125/48-01-20-07

Gospić, 13. listopada 2020.

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi

ODLUKU

O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

I.

Muzej Like Gospić je 02. listopada 2020. godine raspisao Natječaj za radno mjesto KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ (m/ž) putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, burze rada Zavoda i mrežnim stranicama Muzeja.

II.

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Ravnateljica donosi Odluku o prijamu kandidata MILANA BALENOVIĆA iz Gospića. Kandidat je u potpunosti zadovoljio uvjete tražene Natječajem.

III.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem, a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno uništena na siguran način ako su dostavljene neovjerene preslike.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

                                                                                                         

   

    ravnateljica

 dr.sc. Tatjana Kolak


Odluka o prijamu kandidata prema raspisanom natječajuPrint Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: