ODLUKA O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922
Fax 053 560 545
E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/20-01/03
UR.BROJ: 2125/48-01-20-22

Gospić, l l.rujna 2020.

Na temelju Članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi

ODLUKU

O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

Muzej Like Gospić je 28. kolovoza 2020. godine raspisao Natječaj za radno mjesto administrativni tajnik (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka djelatnika s bolovanja) objavljenom na stranicama HZZ i mrežnim stranicama Muzeja.

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Ravnateljica donosi Odluku o prijamu kandidatkinje KATARINE TOMAC iz Ličkog Osika. Kandidatkinja je u potpunosti zadovoljila uvjete tražene Natječajem.

III
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem, a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno uništena na siguran način ako su dostavljene neovjerene preslike.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

Ravnateljica
dr. sc. Tatjana kolak                                                                                                                

Odluka o prijamu kandidata prema raspisanom natječaju
Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: