ODLUKA O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU – BLAGAJNIK

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922
Fax 053 560 545
E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 113-02/20-01/01
URBROJ: 2125/48-01-20-8

Gospić, 16. ožujka 2020.

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi

ODLUKU
O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

 

I

Muzej Like Gospić je 26. veljače 2020. godine raspisao Natječaj za radno mjesto blagajnik (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme objavljenom na stranicama HZZ i mrežnim stranicama Muzeja.

II

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Ravnateljica donosi odluku o prijamu kandidata VALENTINE FRBEŽAR iz Gospića. Kandidat je u potpunosti zadovoljio uvjete tražene Natječajem.

 

III

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno uništena na siguran način ako su dostavljene neovjerene preslike.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

                                                                                                         

   

 

                                                                            Ravnateljica

                                                                     dr.sc. Tatjana Kolak

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: