Odluka o prijamu za radno mjesto BLAGAJNIK (m/ž)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3

53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922

Fax 053 560 545

E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/19-01/02

UR.BROJ: 2125/48-01-19-15

 

Gospić, 19. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi

 

ODLUKU

O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

 I

Muzej Like Gospić je 28. veljače 2019. godine raspisao Natječaj za prijam blagajnika u radni odnos na određeno vrijeme objavljenom na stranicama HZZ, mrežnim stranicama Muzeja i portalu www.lika-express.hr.

II

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Ravnateljica donosi odluku o prijamu kandidata koji se pozvao na status dragovoljca Domovinskog rata te je tako ostvario prednost ispred drugih kandidata. Nakon telefonske obavijesti o prijamu, izabrani kandidat daje pisanu Izjavu o odustajanju od prijave na natječaj iz osobnih razloga (KLASA112-03/19-01/02, URBROJ: 15-01-19-14).

III

Poništava se prethodna Odluka te se donosi ova Odluka o prijamu drugog najviše rangiranog kandidata –  NIKOLINE VRANIĆ iz Gospića.

 IV

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

 

                                                                                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   Ravnateljica

dr.sc. Tatjana Kolak

Odluka o prijamu

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: