Odluka o prijamu za radno mjesto ČISTAČICA – DOSTAVLJAČICA (m/ž)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3

53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922

Fax 053 560 545

E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2125/48-01-19-07

Gospić, 15. ožujka 2019.

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi

ODLUKU

O PRIJAMU KANDIDATA PREMA RASPISANOM NATJEČAJU

 

I

Muzej Like Gospić je 28. veljače 2019. godine raspisao Natječaj za prijam čistaćice – spremačice u radni odnos na određeno vrijeme objavljenom na stranicama HZZ, mrežnim stranicama Muzeja i portalu www.lika-express.hr.

II

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Ravnateljica donosi odluku o prijamu kandidatkinje MICE LEMAIĆ iz Gospića. Kandidatkinja se pozvala na Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina te je tako ostvarila prednost ispred drugih kandidata.

III

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

 Ravnateljica

dr.sc. Tatjana Kolak

Odluka o prijamu

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: