ODLUKA o prijamu kandidata prema raspisanom Natječaju (kustos)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922
Fax 053 560 545
E-mail: info@muzejlike.hr
KLASA: 023-05/18-01/01
UR.BROJ: 2125/48-01-18-17

Na temelju članka 25. Statuta Muzeja Like Gospić, Muzejsko vijeće Muzeja Like Gospić je na 14. sjednici Muzejskog vijeća održanoj 27. rujna 2018. donijelo

ODLUKU
o prijamu kandidata prema raspisanom Natječaju

I
Muzej Like Gospić je 12. rujna 2018. godine raspisao Natječaj za prijam kustosa u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom na stranicama HZZ i mrežnim stranicama Muzeja.
II
Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, Muzejsko vijeće donosi odluku da uvjete najbolje zadovoljava IVAN KOVAČ iz Vira.
III
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.
PREDSJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA
dr.sc. Anita Bušljeta Tonković

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: