ODLUKA o rezultatima raspisanog Natječaja (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3

53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922

Fax 053 560 545

E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-01/18-01/08

UR.BROJ: 2125/48-01-18-06

 

Na temelju članka 29. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić, 27. srpnja 2018. godine donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o rezultatima raspisanog Natječaja

 

I

Muzej Like Gospić je 09. srpnja 2018. godine raspisao Natječaj za prijam vodiča na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenom na stranicama HZZ i mrežnim stranicama Muzeja.

 

II

Tražene su osobe sa završenom srednjom školom turističkog smjera. Pristiglo je ukupno 5 prijava. Od toga je jedna bila nepotpuna, jedna osoba ne zadovoljava uvjete za stručno osposobljavanje a 3 osobe nisu pokazale tražene sposobnosti potrebne za navedeno radno mjesto.

 

III

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

 

Ravnateljica:

dr.sc. Tatjana Kolak

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: