ODLUKA o prijamu kandidata prema raspisanom Natječaju (muzejski pedagog)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3

53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051; 560 546; 574 922

Fax 053 560 545

E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-01/18-01/07

UR.BROJ: 2125/48-01-18-19

 

Na temelju članka 29. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić, 26. srpnja 2018. godine donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o prijamu kandidata prema raspisanom Natječaju

 

I

Muzej Like Gospić je 09. srpnja 2018. godine raspisao Natječaj za prijam muzejskog pedagoga u radni odnos na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja objavljenom na stranicama HZZ i mrežnim stranicama Muzeja.

II

Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedbe razredbenog postupka, ravnateljica donosi odluku da uvjete najbolje zadovoljava MAJA MATAIJA iz Gospića.

 

III

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja pisanim putem a kandidatima koji nisu primljeni natječajna dokumentacija vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

 

Ravnateljica:

dr.sc. Tatjana Kolak

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: