ZAKLJUČAK O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA IZBOR RAVNATELJA MUZEJA LIKE GOSPIĆ

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
Klasa: 023-05/18-01/01
Urbroj: 2125/48-01-18-08
Gospić, 10. svibnja 2018.

Na temelju članka 25. Statuta Muzeja Like Gospić (KLASA: 012-03/17-01/01, URBROJ: 2125/48-01-17-01), Muzejsko vijeće je na 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. donijelo

ZAKLJUČAK O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA IZBOR RAVNATELJA MUZEJA LIKE GOSPIĆ

I.

Muzejsko vijeće je na sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja muzeja Like Gospić (KLASA: 023-05/18-01/01, URBROJ: 2125/45-01-18-03).

II.

Pristigle prijave proslijeđene su 26. ožujka 2018. Stručnom vijeću Muzeja Like Gospić radi pribavljanja mišljenja o prijavama (KLASA: 023-05/18-01/01, URBROJ: 2125/48-01-18-05).

III.

Nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća (KLASA: 612-13/18-01/01, URBROJ: 2125/48-01-18-02), Muzejsko vijeće je 5. travnja 2018. godine donijelo Odluku o prijedlogu za imenovanje ravnatelja Muzeja Like Gospić (KLASA: 023-05/18-01/01, URBROJ: 2125/48-01-18-06), kojom je Osnivaču za izbor ravnatelja  predložilo dr.sc. Tatjanu Kolak.

IV.

Gradonačelnik Grada Gospića je 26. travnja 2018. godine na osnovu Prijedloga muzejskog vijeća donio Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Gospić (KLASA: 119-01/18-01/8, URBROJ: 2125/01-02-18-12) kojim je imenovao dr.sc. Tatjanu Kolak za ravnateljicu Muzeja Like Gospić.

V.

Muzejsko vijeće je  na sjednici održanoj 10. svibnja 2018. jednoglasno zaključilo da je postupak Natječaja za izbor ravnatelja Muzeja Like Gospić okončan.

PREDSJEDNICA MUZEJSKOG  VIJEĆA

 dr.sc. Anita Bušljeta Tonković

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: