Poništenje Natječaja

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2125/48-01-18-42

Na temelju članka 29. Statuta Muzeja Like Gospić, KLASA: 012-03/17-01/01 od 27. siječnja 2017. Ravnateljica Muzeja Like Gospić objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 Poništava se Natječaj za za prijam u radni odnos objavljen u Večernjem listu  22. veljače 2018.  te na internetskim stranicama Muzeja Like Gospić.

 Muzej Like Gospić

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: